ما «شبکه برلین برای حمایت ویژه به پناهندگان نیازمند، هستیم » (BNS) . شبکه BNS در تلاش برای حمایت انسانهایی که طبق ماده 21 دستورالعمل پذیرش 2013/33/EU اتحادیه اروپا به عنوان افراد دارای نیازهای خاص در هنگام پذیرش محسوب می شوند.مشاوره ما به زبانهای مختلف ارائه میشود. مشاوره به صورت رایگان میباشد. این بدان معناست که: شما نیازی به پرداخت هزینه ای نمی باشید. مشاوره ما بصورت محرمانه میباشد. این بدان معناست: ما به کسی نمی گوییم، شما با ما تماس گرفته اید، و راجع به چه مسائلی با ما صحبت کرده اید، فقط در شرایطی که شما خواسته باشید.
از سال ۲۰۰۸ ما در کار مشاوره و حمایت هستیم به:

{Play}

آیا سوالی دارید؟ آیا به حمایت ما نیاز دارید؟ آیا به کمک احتیاج دارید؟ ما وضعیت شخصی شما را با شما در میان می گذاریم. ما با هم به دنبال راه حل می گردیم و می یابیم. ما با اطلاعات شما محرمانه رفتار می کنیم.

 

 

{Play}

برای کسانی که از قاچاق انسان آسیب می بینند ، مراکز مشاوره تخصصی زیر در برلین وجود دارد:

Ban Ying
مرکز مشاوره و هماهنگی در مقابله با قاچاق انسان
www.ban-ying.de

In VIA
مرکز مشاوره زنان قربانی قاچاق انسان
www.invia-berlin.de

SOLWODI
www.solwodi-berlin.de

{Play}

بودجه BNS توسط

Senatsverwaltung f&uumlr Integration, Arbeit und Soziales