{Play}

در موارد اضطراری حاد لطفا به مراکز زیر مراجعه کنید

 • در رابطه با مشکلات جسمی
 • در رابطه با بحران های روحی
  • خدمات اضطراری فرا منطقه ای برلی
   تلفن: 030/3906300
   هر روز از ساعت 12 شب الی 8 صبح و در آخر هفته ها و روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 16

   Krausnickstr. 12A
   10115 Berlin

   کشیک شب با هر یک از شماره تلفن های خدمات اضطراری برلین، در دسترس است (ارجاع خودکار بعد از ساعت 12شب).

   خدمات اضطراری برلین در هر ناحیه دارای شعبه می باشد.

 • در ارتباط با خشونت خانگی علیه زنان و کودکان
  • خط تماس مستقیم BIG در مورد خشونت خانگی
   تلفن: 030/6110300  
   (هر روز از ساعت 8 الی23)

   خط تماس مستقیم LARA در مورد خشونت جنسی
   تلفن: 030/2168888
   از دوشنبه تا جمعه، از ساعت ۹ الی ۱۸

   تلفن امداد فدرال ، خشونت علیه زنان
   تلفن: 08000/116016
   اولین مشاوره تلفنی در صورت امکان با مترجم

   مرکز تخصصی مقابله با خشونت جنسی علیه زنان* LARA مشاوره سیار ویژه زنان پناهنده*
   خط تماس مستقیم:

   تلفن: 030/2168888
   beratung@lara-berlin.de
   مشاوره تلفنی
   تلفن: 030/2163023
   mobile-beratung@lara-berlin.de
   www.lara-berlin.de
   زبان ها:
   آلمانی، انگلیسی، عربی یا همراه با مترجمان
   خدمات: مشاوره روانی اجتماعی به زبان آلمانی، انگلیسی، عربی یا با کمک و پشتیبانی مترجمان،
   خدمات گروهی، همراهی در مراجعه به ادارات ، نزد پزشکان و غیره،
   جلسات اطلاع رسانی در مورد موضوعات مختلف، مشاوره حقوقی در زمینه قوانین خانواده، قانون مقابله با خشونت و قانون کیفری، ارجاع به خدمات حمایتی بیشتر (به طور مثال مراکز حمایتی ویژه زنان* و کودکان در مراجعه به پزشکان و درمانگران)

 • در ارتباط با نگرانی ها در مورد/ کودکان و نوجوانان
  • اورژانس برلین Berliner Notdienst
   خط تماس مستقیم حمایت از کودکان (شبانه روزی)
   تلفن: 030/610066

بودجه BNS توسط

UNO Flüchtlingshilfe

Senatsverwaltung f&uumlr Integration, Arbeit und Soziales