KommMit-BBZ

Besê taybet ji bo Zarok û Ciwanan

{Play}

Derbarê mafên te de em we zaniyariyan didin te û alîkariya te dikin:

 • Birêveçûna doza penaberiyê
 • Îqame
 • Dûvçûna rêgir û aloziyên dabeşkirina ciwanên li jêr 18 saliyê de
 • Cavdêrîkirin ji layê Fermangeha karûbarên zarok û ciwanan
 • Hewandin di hayimên bi ser fermangehên  karûbarên zarok û ciwanan
 • Wergirtina semiyaniyê (berpirsiyaretiyê) ji bo zarok yan gencên negihiştî, wekîlê karûbarê wan
 • Vedîtina temenî (emirî)
 • Alîkarî ji bo ciwanên 18 Saliya xwe temam kirî
 • Dibistan
 • Dana perwerdeya taybet
 • Perwerde û pişikdarî (BuT)
{Play}

Bi hev re em xizmetkariya guncaw ji bo we dibînîn.

 • Çareseriya êşiên derûnî (axavtin digel pisporên derûnnas)
 • Alîkarîkiriya derûnnasî
 • Alîkariya derûnî û di karûbarên civakî de
 • Başkirina alîkariya xizmetkariya ji bo ciwanan
{Play}

Em piştgiriyê didin te di rewşên dijber û tewişînan de, mînak:

 • Serîlêdana/tomarkirin ji bo mafê  penaberiyê
 • Alîkarî ji bo ciwanen nûgehiştî
 • Cihê qutabxaneyê
 • Çareseriya êşiên derûnî
{Play}

Ji bo peywendîkrinê bi fermangehan em alîkar in û ji bo jivanên fermî dikarin bi we re werin. Minak:

 • Fermangeha karûbarên zarok û ciwanan
 • Saziya mîrî ya penaberan / fermangeha parêzgeha Berlinê ya koçberiyê
 • Di awazgehên navçe de
 • BAMF fermangeha Fedral  ya koçberiyê û penaberan
 • semiyanan
 • Dibistan
{Play}

Heger tu bixwazn em derfetên civakî û yasayî tenduristî ji bo we peyda dikin.

{Play}

Bêjivan/ demên vekirî                                                                                                  çarşembiya li demjimêr 13                                                                                        Pênşembiya li demjimêr 12

Şêwirmendiya arîşeyên derûncivakî                                                               Pênşembiya ji 15-17                                                                                                            rojên Înê ji 10-14

Ger pêwîst be jivan diên dirustkirin.

030 / 666 407 21

Me wergêr hene: darî/farsî, erebî, firensî,  înglîzî, kurdî û turkî.

Li dûv daxwaziya zimanên din jî dê hebin.

Heger bixwazî nasnameya xwe nîşanî me nede, anko bê diyarkirina navê xwe em dê alîkariya te bikin. Paşan pêwîst nake navê xwe bibêjî.

{Play}

KommMit
Für Migranten und Flüchtlinge e.V.
Turmstrasse 72
10551 Berlin

Odeyên me bêasteng in.

 U-Bahn Turmstraße
 Bus 101 Turmstraße/Waldstraße
 Bus 106/123/M27/TXL Turmstraße/Beusselstraße

Rê bi karta Googlemapsê:

{Play}

Derfetên din jî me hene:
www.bbzberlin.de

BNS ji aliyê tê fînanze kirin / alîkariya aborî tê dayîn

Senatsverwaltung f&uumlr Integration, Arbeit und Soziales