AWO Kreisverband Berlin-Mitte

دفتر تخصصی برای شناسایی و مشاوره در مورد پناهندگان که به ویژه به حمایت نیاز دارند

{Play}

ما به شما در مورد حقوقتان اطلاع رسانی می کنیم و شما را تحت حمایت و پشتیبانی قرار می دهیم، به طور مثال در موارد زیر

 • روند رسیدگی به درخواست پناهندگی
 • مشاوره اجتماعی
 • آموزش و مشارکت (BuT)
 • بارداری
 • خدمات درمانی (درمانی ، داروهای درمانی و کمکهای درمانی ، مراقبت)
 • مراجعه به وکلا
 • مراجعه به متخصصان برای صدور گواهی برای  مراحل پناهندگی
{Play}

ما با همکاری شما کمک مناسب برای شما را تعیین می کنیم

{Play}

ما از شما حمایت می کنیم به عنوان مثال با:

 • روند مراحل پناهندگی
 • ارجاع به وکلا و بخشهای تخصصی
 • ارتباط با دکتران متخصص: برای صدور گواهی ها برای روند پناهندگی
 • تغییر مسئولیت درخواست پناهندگی برلین
 • در آلمان: اتحاد مجدد خانواده هسته ای در روند پناهندگی
 • نیازهای اضافی برای مادران آینده و نوزادان
 • نیازهای اضافی برای والدین مجرد
 • خدمات بسته آموزشی و مشارکت برای کودکان و نوجوانان
 • خدمات رفاهی کودکان و نوجوانان
 • نیازهای اضافی در مورد مسکن ، بیماری ها و معلولیت هاخدمات بهداشتی (مراقبت از نوع ، روان درمانی ، کمک ، جایگزینی بدن ، کمک یکپارچه سازی ، درمان های ویژه ، تفسیر هزینه های مراقبت های پزشکی)
{Play}

ما به شما در مورد وضعیت سکونتتان  مشاوره می دهیم (محل اقامتگاه)

 • نیازهای ویژه ( پناهگاه یا بدون مانع اسکان دادن، اتاق تک نفره  ، حمام اختصاصی یا ترخیص زود از پذیرش اولیه)
 •  (LAF) اتصال به برنامه مسکن برای پناهندگان
 • آژانس مسکن برای پناهندگان بخصوص آسیب پذیر زیر پوشش   LAF

ما در ارتباطات از شما پشتیبانی می کنیم و شما را دروقتهای گرفته شده  همراهی می کنیم ، به عنوان مثال  در

 • (LAF) اداره ایالتی امور پناهندگان
 • (BAMF)  اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان
 • ادارات ناحیه
{Play}

در صورتی که تمایل داشته باشید ما شما را به برنامه های اجتماعی، حقوقی و سلامتی معرفی می کنیم

{Play}

وقت های ملاقات باید به صورت تلفنی یا از طریق ایمیل تعیین شوند

با ما تماس بگیرید و به ما بگویید که چه خواستهایی دارید

Tel: 0163 / 938 29 54
(دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۶)

Tel: 0178 / 339 04 73
دوشنبه  تا پنجشنبه  از ساعت  ۱۰ الی ۱۷

ما هماهنگی لازم را برای مترجم در زبانهای: عربی ، فارسی / دری ، فرانسوی ، انگلیسی ، روسی

زبان های دیگر در صورت درخواست موجود هستند

در صورت تمایل ، ما می توانیم به طور ناشناس نیز به شما مشاوره ارائه بدهیم

{Play}

AWO Kreisverband Berlin-Mitte
Prinzenstraße 96
10969 Berlin

 U-Bahn Moritzplatz
 U-Bahn Prinzenstraße
 Bus 140 Prinzenstraße/Ritterstraße

اتاق های ما بدون موانع نیست

: GOOGLE MAPS شرح مسیر با استفاده از

{Play}

خدمات دیگری توسط ما ارائه می شود
www.awo-mitte.de

بودجه BNS توسط

UNO Flüchtlingshilfe

Senatsverwaltung f&uumlr Integration, Arbeit und Soziales